فارس/ کشورهای عضو اوپک گرچه در ماه آگوست 760 هزار بشکه افزایش تولید نفت در روز داشتند، اما پای‌بندی شان به توافق اوپک 103 درصد بود.
 
به گزارش تاس، کشورهای عضو اوپک در ماه آگوست افزایش تولید 760 هزار بشکه‌ای در روز داشتند و مجموع تولیدشان به رقم 24.05 میلیون بشکه در روز رسید که بیشتر به علت افزایش تولید عربستان، امارات و کویت بود.
این سازمان در گزارش ماه سپتامبر خود اعلام کرد: با این حال، رشد تولید کمتر از حجم در نظر گرفته شده در توافق کاهش تولید بود و این بدان معناست که در ماه آگوست، پای‌بندی به توافق اوپک 103 درصد بوده است.
ده عضو از 13 عضو اوپک، کاهش تولید داشتند و ایران، لیبی و ونزوئلا از این محدودیت‌ها مستثنی بودند.
به طور ویژه، عراق که بیشترین شکایت در مورد عدم پایبندی به شرایط توافق را داشت، میزان تولید خود را در ماه اگوست 100 هزار بشکه دیگر کاهش داد و به روزانه 3.65 میلیون بشکه در روز رساند.
در عین حال، عربستان تولیدش را 475 هزار بشکه در روز افزایش داد و به 8.89 میلیون بشکه در روز رساند. این رقم برای امارات روزانه 180 هزار بشکه بود و میزان تولیدش به 2.7 میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت کویت با افزایش روزانه 127 هزار بشکه به 2.28 میلیون بشکه در روز رسید.
در میان این کشورها، تنها، امارات بیش از میزان تعیین شده، افزایش تولید داشت.