03 تیر 1400

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

Bitcoin

Bitcoin

$32,780.16

BTC -4.56%

Ethereum

Ethereum

$1,920.08

ETH -5.89%

XRP

XRP

$0.64

XRP 2.79%

Dogecoin

Dogecoin

$0.23

DOGE 6.14%

Cardano

Cardano

$1.30

ADA 1.96%

Tether

Tether

$1.00

USDT 0.00%