مهر/ وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که برای تحقق مهار تورم و رشد تولید باید از پیش بینی تسهیلات انقباضی پرهیز کنیم، گفت: اجرای مولدسازی به نفع مردم و نظام مالی کشور است.

سید احسان خاندوزی شامگاه جمعه در جمع مدیران گلستان اظهار کرد: تأکیدات رهبر معظم انقلاب در شعار سال به مقوله رشد تولید و مهار تورم، یکی از اساسی‌ترین نیازهای اقتصاد کشور تلقی می‌شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تسهیلات مورد نیاز استمرار چرخه تولید یا توسعه واحدهای تولیدی نباید سختگیرانه باشد اگر تسهیلات و اعتبارات پیش‌بینی شده مالی انقباضی باشد تحقق شعار سال با اما و اگر روبرو می‌شود.

وی گفت: همکاران ما در وزارت خانه امور اقتصادی و دارای تلاش می‌کنند با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های متولی در حوزه اقتصاد، به یک بسته مالی جامع و کامل ناظر بر کاهش تورم و افزایش تولید در جامعه دست یافته و آنرا به هیأت دولت ارائه کنیم.

خاندوزی بیان کرد: بر اساس ساز و کار ترسیمی به دنبال آن هستیم تا علاوه بر تسهیل در پرداخت تسهیلات، شاهد ارتقا انضباط مالی و کنترل افزایش نقدینگی کشور باشیم تا این تسهیلات بانکی تورم زایی نداشته باشند.