2024/06/21

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

وبصادر در کف حمایتی ۲ ساله

وبصادر در کف حمایتی 2 ساله

وبصادر در کف حمایتی 2 ساله

نماد بانک صادرات ایران (وبصادر) پس از ثبت سقف تاریخی در مردادماه سال 99 همچون اکثر نمادهای بورسی طی 2 سال اخیر در فاز اصلاحی قرار داشته است و در حال حاضر حدود 67 درصد پایینتر از سقف تاریخی خود در حال دادو ستد میباشد.

تحلیل تکنیکال وبصادر

قیمت وبصادر در حال نزدیک شدن به کف دو ساله ی خود در حدود قیمتی 156 تومان میباشد. بطورکلی حدود قیمتی 165-135 تومان حمایت مهم و میان مدتی این نماد محسوب میشود که در صورت حفظ آن امکان صعود مجدد قیمت تا اهداف بالاتر از جمله حدود قیمتی 220 و 280 تومان دور از انتظار نمیباشد.

ریسکِ کم سرمایه گذاری در وبصادر

بررسی نسبت وبصادر به شاخص کل بورس(که بیانگر وضعیت کلیت بورس تهران میباشد) نشان میدهد با توجه به نزدیک شدن این نسبت به ناحیه ی مهم حمایتی ،در میان مدت و بلندمدت میتوان انتظار بازدهی بهتر وبصادر را نسبت به شاخص کل داشت.
بدین معنی که در صورت صعودی شدن کلیت بورس تهران( صعودی شدن شاخص کل) به نظر وبصادر رشد بیشتری را نسبت به شاخص کل تجربه میکند و در صورت ادامه دار بودن ریزش بازار سهامداران وبصادر کمتر ضرر میکنند. شرط ابطال سناریو یاد شده از دست رفتن ناحیه ی حمایتی سبزرنگ در نمودار نسبت وبصادر به شاخص کل  میباشد.

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید