اقتصاد نیوز/ آخرین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دهک اول هزینه‌ای در مرداد ماه نیاز به یک میلیون و۲۴۸ هزار تومان برای گذران زندگی داشته است.
 
آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که هزینه دهک‌ها در سال جاری بین 16.6 تا 21 درصد رشد کرده است. دهک‌های برخوردارتر افزایش هزینه بیشتری را متحمل شدند و دهک‌های کمتر برخوردار، از این حیث آسیب کمتری دیدند. البته اختلاف دهک اول و دهم، از حیث افزایش هزینه‌ها تنها 4.4 درصد بوده که نمی‌تواند چندان معنادار باشد. 

هزینه ماهانه یک خانوار دهک اول در سال گذشته در حدود یک میلیون و 70 هزار تومان بوده است. این عدد کم نشان می‌دهد که دهک اول هزینه‌ای احتمالا از بخشی از کالاها و خدمات محروم بوده است. با این حال، اگر قرار باشد خانوار دهک اول همان سطح زندگی سال 98 را در مرداد 99 حفظ کند، ناچار به افزایش هزینه‌ها به میزان 16.6 درصد بوده است. 

در مقابل خانوار دهک دهم که معرف مرفه‌ترین قشر جامعه است، در سال گذشته ماهانه معادل 11 میلیون و 355 هزار تومان هزینه کرده است و در میانه تابستان امسال، برای حفظ همان سطح کیفیت نیاز به هزینه 13 میلیون و 710 هزار تومان برای زندگی داشته است.