2024/06/22

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

عرضه اولیه زفجر

عرضه اولیه زفجر

عرضه اولیه زفجر

زمان عرضه اولیه زفجر

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان(با نماد زفجر) من‌جمله شرکت‌های حاضر در صنعت دامپروری است که شنبه 30 اردیبهشت‌ماه عرضه اولیه خواهد شد.

نحوه عرضه زفجر در بورس

عرضه اولیه نماد زفجر به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام خواهد شد. ابتدا به روش حراج و صرفا توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط کشف قیمت می‌شود. در مرحله‌ی دوم، بر اساس قیمت کشف‌شده و به روش قیمت ثابت به خریداران حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد. حداکثر تعداد سهام قابل خرید توسط خریداران حقیقی و حقوقی در این مرحله معادل 225 سهم است.

تعداد و ارزش سهام قابل‌تخصیص عرضه اولیه زفجر

جدول زیر بر اساس مشارکت احتمالی و قیمت احتمالی که کشف خواهد شد، تعداد و ارزش احتمالی سهام قابل تخصیص به هر کد حقیقی در مرحله‌ی دوم را نشان می‌دهد.

تعداد و ارزش سهام قابل تخصیص در صورتی‌که زفجر در مرحله‌ی اول در 7000 ریال کشف قیمت شود:

مشارکت احتمالی(تعداد نفرات) تعداد سهام قابل تخصیص ارزش سهام قابل تخصیص(ریال)
800 هزار نفر 112 784000
یک میلیون نفر 90 630000
1.2 میلیون نفر 60 420000

سناریوی افزایش رقابت بر سر خرید

در صورتی‌که رقابت بر سر خرید سهام زفجر توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزایش یابد و کشف قیمت آن در اعداد بالاتری(مثلا 9000 ریال) صورت گیرد، آنگاه تعداد و ارزش سهام قابل‌تخصیص به شکل جدول زیر خواهد بود.

تعداد و ارزش سهام قابل تخصیص در صورتی‌که زفجر در 9000 ریال کشف قیمت شود:

مشارکت احتمالی(تعداد نفرات) تعداد سهام قابل تخصیص ارزش سهام قابل تخصیص(ریال)
800 هزار نفر 112 1000000
یک میلیون نفر 90 810000
1.2 میلیون نفر 60 540000

تحلیل شرکت و صنعت

شرکت‌های بورسی و فرابورسی صنعت دامپروری در سال 1400 بیش از 600 هزار تن شیر خام کشور را تامین کردند که نسبت به سال 1399 حدودا 4 درصد رشد داشته است. در این بین، زفجر رتبه‌ی هفتم را به خود اختصاص داده است.

آمار صورتهای مالی سال 1400 نشان می‌دهد شرکت‌های با نماد زفکا و زکشت بالاترین و پایین‌ترین درآمد عملیاتی در میان شرکت‌های دامپروری در سال مزبور را داشته‌اند و شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان با درآمد عملیاتی بالغ بر 4000000 میلیون ریال بالاتر از میانگین صنعت خود قرار دارد.

طی سال‌های اخیر و با اوج‌گیری شرایط تورمی در کشور، حاشیه سود خالص شرکت‌های دامپروری نیز کاهش یافت. در سال 1400 میانگین حاشیه سود صنعت دامپروری کمتر از 20 درصد بوده است.

سودسازی زفجر

بر اساس صورت‌های مالی، روند سودسازی  زفجر نسبتا خوب بوده است و سود خالص آن از 25232 میلیون ریال در سال 1395 به بیش از 782000 میلیون ریال در نه‌ماهه‌ی 1401 رسیده است. اما در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تورم عمومی، سود شرکت با سرعت کم‌تری رشد یافته است.

ارزش‌گذاری زفجر

ارزش هر سهم شرکت بر اساس روش‌های مختلف، متفاوت است. اما میانگین عدد ارزش‌گذاری‌شده نماد زفجر معادل 11497 ریال است(جزئیات ارزش هر سهم بر اساس روش‌های مختلف به شکل جدول زیر است)

خلاصه روش‌های ارزش‌گذاری ارزش هر سهم(ریال) ضریب اتکای مدل
روش تنزیلی سود تقسیمی 10440 30%
روش تنزیلی جریان نقدی آزاد سهامداران 10387 30%
روش ضریب قیمت به سود 10530 35%
خالص ارزش روز دارایی 31265 5%

سوالات متداول

عرضه اولیه زفجر کی عرضه میشود؟

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان(با نماد زفجر) شنبه 30 اردیبهشت‌ماه عرضه اولیه خواهد شد.

نحوه عرضه اولیه زفجر در بورس چگونه است؟

عرضه اولیه نماد زفجر به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام خواهد شد. ابتدا به روش حراج و صرفا توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط کشف قیمت می‌شود. در مرحله‌ی دوم، بر اساس قیمت کشف‌شده و به روش قیمت ثابت به خریداران حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد.

حداکثر تعداد سهام قابل خرید در عرضه اولیه زفجر چقدر است؟

حداکثر تعداد سهام قابل خرید توسط خریداران حقیقی و حقوقی در این مرحله معادل 225 سهم است.

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید