2024/06/21

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

سهامداران بخوانند، بیشترین سود تقسیمی مجمع روزهای آتی

سهامداران بخوانند، بیشترین سود تقسیمی مجمع روزهای آتی

سهامداران بخوانند، بیشترین سود تقسیمی مجمع روزهای آتی

از آنجایی که عمده شرکت‌ها در ایران سود حاصله در طی سال را به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم می‌کنند، از این‌رو شرکت در مجامع و بهره‌مندی از سود تقسیمی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جذاب به نظر می‌رسد.

اما بسیاری از افراد معیارهای نه‌چندان دقیقی برای شرکت در مجامع را به‌کار می‌گیرند. آن‌ها عموما بر اساس نسبت سود تقسیمی تصمیم می‌گیرند. این درحالی است که ممکن است قیمت روی تابلو برای شرکت مورد نظر آنقدر بالا باشد، که  در عمل سود آنچنانی نصیب سهامدار نشود. از این‌رو معیار دقیق‌تر برای شرکت در مجامع استفاده از نسبت D/P است.

در تحلیل پیشِ رو، این نسبت برای تعدادی از شرکت‌هایی که طی دو هفته‌ی انتهایی تیرماه مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار می‌کنند، محاسبه گردیده است. به طور کلی هرچه نسبت مزبور بالاتر باشد، سود بیشتری نیز نصیب سهامداران خواهد شد.

بیشترین سود تقسیمی مجمع در هفته‌ی جاری

 نمودار1 نسبت D/P را برای شرکت‌هایی که در هفته‌ی جاری مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار می‌کنند، به نمایش می‌گذارد.

بیشترین سود تقسیمی مجمع در هفته‌ی جاری

مطابق نمودار فوق، در بین شرکت‌های مورد بررسی، شپاس بالاترین و وبصادر و خنصیر کمترین نسبت D/P را دارند.

بیشترین سود تقسیمی مجمع در هفته‌ی آتی

همچنین، این نسبت برای شرکت‌هایی که هفته‌ی آتی راهی مجمع عمومی عادی سالیانه می‌شوند از قرار نمودار2 است.

بیشترین سود تقسیمی مجمع در هفته‌ی آتی

مطابق نمودار فوق، شبندر و وبانک بالاترین و بجهرم پایین‌ترین نسبت D/P را دارند. نکته قابل ذکر این است که آنچه در دو نمودار فوق ذکر گردید، به هیچ‌وجه ارزی(Arzee.ir) خرید یا فروش نبوده، و هرگونه تصمیم در این‌خصوص بررسی بیشتر در مورد وضعیت آتی شرکت را نیز می‌طلبد. ضمن اینکه نسبت D/P برای شرکت‌های مزبور بر مبنای نسبت سود تقسیمی سال گذشته محاسبه شده است. بنابراین هرگونه تغییر در نسبت سود تقسیمی در مجامع سال جاری، می‌تواند نسبت D/P را نیز تغییر دهد.

نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که سهامداران باید به تاریخ واریز سود نیز توجه نمایند، چرا که در شرایط تورمی، هرچه واریز سود به تعویق بیفتد، به اندازه تورمِ ایجاد شده تا موعد پرداخت سود، از ارزش دارایی سهامدار کاسته می‌شود.

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید