شبکه خبر/ نمایندگان مجلس در زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰، قول داده بودند سامانه ای برای ایجاد شفافیت در اجرای طرح قیر تهاتری راه اندازی شود.