اقتصاد آنلاین/ داستان فراز و فرود بورس و تامین مالی دولت همچنان ادامه دارد؛ اولین بار فرهاد دژپسند،وزیر اقتصاد میزان تامین مالی از بورس در سال گذشته را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌‌بود.

هرچند در آن زمان هم این اظهارنظر اشتباه بود اما گویا همچنان این موضوع ادامه دار است.

اینبار کاندیداهای ریاست جمهوری نحوه عملکرد دولت و میزان تامین مالی از بورس را مورد تاخت و تاز خود قرار دادند.