2024/07/23

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

درآمد خانوار آب رفت

درآمد خانوار آب رفت

درآمد خانوار آب رفت

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، میانگین درآمد خانوارهای شهری از عدد 37 میلیون تومان در سال 1396 به 167 میلیون تومان در سال 1401 رسیده، هم‌چنین هزینه‌ها از 33 میلیون تومان به 137 میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین، از سال 1396 الی 1401 درآمد خانوار شهری تقریبا 4.5 برابر و هزینه‌ها 4.2 برابر شده است، اما این همه‌ی ماجرا نیست…

هزینه و درآمد خانوار شهری

آمار درآمد و هزینه وقتی می‌تواند قدرت خرید خانوار را به تصویر بکشد که بر حسب تورم تعدیل شده باشد و درآمد و هزینه واقعی بدست آید. درواقع برای دستیابی به ارقام واقعی درآمد و هزینه، باید تورم را از آن خارج کرد. بر این اساس، درآمد و هزینه واقعی خانوار در شش سال اخیر نزولی بوده است. نزولی بودن هزینه، بیانگر کاهش سطح مصرف خانوار است. زیرا در نبود درآمد و با کاهش قدرت خرید، خانوارها کالا و خدمات کمتری را مصرف می‌کنند.

بدین ترتیب، متوسط درآمد ماهانه خانوار شهری(درآمد واقعی) در سال 1401 معادل 9.6 میلیون تومان و پایین‌تر از سطح درآمد در سال 1396 است. بیشترین کاهش سطح درآمد در سال‌های 1396 الی 1398 رخ داده است.

هزینه و درآمد ماهانه

همچنین قدرت خرید خانوار روستایی در بازه‌ی سال‌های 1396 الی 1401 کاهشی است. کاهش مصرف خانوار روستایی به نسبت خانوار شهری بیشتر بوده و درآمد خانوار از میانگین 70 میلیون تومان به 66 میلیون تومان و هزینه(مصرف) از 62 میلیون تومان به 52 میلیون تومان رسیده است.

هزینه و درآمد خانوار روستایی

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید