2024/07/23

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

دارایکم یا پالایشی یکم؟کدامیک وضعیت بهتری دارند؟

دارایکم یا پالایشی یکم؟کدامیک وضعیت بهتری دارند؟

دارایکم یا پالایشی یکم؟کدامیک وضعیت بهتری دارند؟

نموداری که ملاحظه میفرمایید از حاصل تقسیم قیمت صندوق پالایش به قیمت صندوق دارایکم به وجود آمده است، براساس این نمودار مادامی‌که حاصل تقسیم قیمت پالایش به دارایکم بالای حدود 0/75-0/72 باشد ، به نظر پالایشی یکم شرایط بهتری نسبت به دارایکم داشته باشد.(در صورت ریزش هردو ریزش کمتر و در صورت صعود هر دو صندوق ، صعود بیشتر را تجربه نماید.)

نمودار نسبت پالایشی یکم به دارایکم
نمودار نسبت پالایشی یکم به دارایکم-11 مرداد 1402
تحلیل صندوق پالایش

مشاهده

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید