2024/05/30

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

تکیمیا چقدر می‌ارزد؟

تکیمیا چقدر می‌ارزد؟

تکیمیا چقدر می‌ارزد؟

شرکت تامین سرمایه کیمیا در آذرماه 1401 ثبت گردید و هفته گذشته در بازار پایه زرد فرابورس درج نماد شد.

موضوع فعالیت این شرکت، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه و اشخاص حقوقی واجد شرایط است.

ارزش گذاری تکیمیا

ارزش هر سهم تکیمیا به طور متوسط معادل 2608 ریال برآورد شده است و برآورد ارزش آن به روش‌های مختلف به شکل جدول ذیل است.

همچنین انتظار می‌رود روند سودسازی تکیمیا طی سال‌های آینده به شکل فزاینده‌ای بهبود یابد و رشد سود آن صعودی باشد.

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید