2024/06/22

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال انرژی ۳ | ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال انرژی 3 | 23 بهمن 1401

تحلیل تکنیکال انرژی 3 | 23 بهمن 1401

انرژی3 که از سقف تاریخی خود در سال 99 تا کنون ریزش حدود 80 درصدی را تجربه نموده است ، در حدود قیمتی 2800-2320 تومان (باکس سبزرنگ) ناحیه‌ی حمایتی مهمی دارد که حفظ آن میتواند مانع ریزش های بیشتر در قیمت سهم گردد.
در صورت حفظ ناحیه‌ی حمایتی یاد شده امکان صعود مجدد قیمت تا حدود سقف قبلی (4800 تومان) وجود دارد.

نمودار هفتگی انرژی3

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید