خبرآنلاین/ لطیفی ،سخنگوی گمرک ایران گفت: کارنامه تجارت خارجی کشورمان در مرداد ماه به پنج میلیارد و ۳۷ میلیون دلار رسید.
 
 سیدروح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار کرد: مبادلات تجاری ایران با کشورهای خارجی در مردادماه به ۹ میلیون و ۸۲۲ هزارتن و ارزش ۵ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار رسید که سهم واردات، دو میلیون و ۴۱ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار و سهم صادرات نیز هفت میلیون و ۷۸۱ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار بوده است.
وی در خصوص مقاصد صادراتی کالاهای غیر نفتی کشورمان گفت: چین با دو میلیون و ۱۹۵ هزار تن به ارزش ۵۶۶ میلیون دلار، عراق با یک میلیون و ۴۲۰ هزارتن به ارزش ۴۴۱ میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۳۲۴ هزارتن به ارزش ۳۳۸ میلیون دلار، افغانستان با ۵۱۴ هزارتن به ارزش ۱۵۸ میلیون دلار و ترکیه با ۲۲۶ هزارتن به ارزش ۱۰۸ میلیون دلار، پنج مقصد صادراتی کشورمان بودند.

لطیفی تصریح کرد: کالاهای صادراتی ایران به این پنج کشور از لحاظ وزنی ۷۳ درصد و از لحاظ ارزش بیش از ۷۴ درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند.

دبیرشورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص واردات کالا در مرداد ماه گفت: پنج کشور اصلی طرف معامله برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور در مرداد ماه، چین ۳۳۵ هزارتن به ارزش ۷۴۶ میلیون دلار، امارات ۳۹۰ هزارتن به ارزش ۷۰۷ میلیون دلار، ترکیه ۲۲۷ هزارتن به ارزش ۲۹۷ میلیون دلار، هند ۱۵۲ هزارتن به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار و آلمان با ۵۵ هزارتن به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار بودند که جمعا یک میلیون و ۱۵۹ هزارتن کالا به ارزش دومیلیارد و ۵۹ میلیون دلار کالا از این کشورها وارد کشور شده است

لطیفی در خصوص سهم این پنج کشور در واردات کشور اظهار کرد: از لحاظ وزنی نزدیک به ۵۷ درصد و از لحاظ ارزش ۷۴ درصد کل واردات کشور در مرداد ماه به این پنج کشور اختصاص پیدا کرده است.

وی در پایان گفت: بیش از ۸۵ درصد کالاهای وارداتی به کشور کالای اساسی و نهاده‌های تولید است.