2024/05/29

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

بروزرسانی تحلیل فرابورس

بروزرسانی تحلیل فرابورس

بروزرسانی تحلیل فرابورس

در تحلیل قبلی (10 آبان 1401) بیان شد، در صورت حفظ حدود قیمتی 725 – 660 تومان (حمایت مهم فرابورس) این نماد توانایی دستیابی به  اهداف حدود 1030 و 1300 تومان را دارد.

تحلیل قبلی فرابورس(10 آبان 1401)

بروزرسانی تحلیل فرابورس | 15 فروردین 1402

فرابورس به هر دو هدف اعلامی دست یافت.

نمودار روزانه فرابورس(15 فروردین 1402)

از این رو جهت هرگونه خرید جدید بایستی بیش از پیش احتیاط نمود.
همچنین شایان ذکر است در صورت سهامداری میتوان نسبت به ارتقا حدضرر اقدام کرد.

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید