اکو ایران/ بزرگ‌ترین توافق تجارت آزاد جهان در راه است اینبار نه در غرب و نه در آسیا نخستین توافق تجاری قاره آفریقا در چارچوب یک منطقه آزاد تجاری آفریقایی از تاریخ یکم ژانویه ۲۰۲۱ می‌شود.