اکو ایران/ در گفتگویی با ایمان جوکار، تحلیلگر بازار سرمایه به این سوال پرداخته‌ایم که آیا سررسیدن تاریخ ۳ اسفند برای بورس ایران که حدود ۶ ماه است در مسیر اصلاح قرار گرفته حائز اهمیت است؟ دلیل این اهمیت چیست؟ در صورتی که سطح تنش‌ها افزایش پیدا کند چه بر سر بورس خواهد آمد؟ آیا رفتار گروه‌های مختلف بورسی در کوتاه مدت و بلندمدت، نسبت به یکدیگر متفاوت خواهد بود؟