سایت ارزی (Arzee)/ از میان نمادهای بورسی، ۳۲ نماد تا پنجم شهریورماه به دلایل مختلف از جمله افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف یا ب، تعلیق نماد معاملاتی، برگزاری مجمع عمومی سالانه و امثال آن متوقف شده اند.

تعلیق نماد معاملاتی باعث توقف نمادهای کنتورسازی ایران(آکنتور)، سایر اشخاص بورس انرژی(انرژی ۲)، کشت و صنعت چین چین(غچین)، صنایع آذر آب(فاذر)، نساجی بروجرد(نبروج)، بانک انصار(وانصار)، سرمایه گذاری نیرو(ونیرو) و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) نیز باعث توقف نمادهای کارخانجات تولیدی شهید قندی(بکام)، سازه پویش(خپویش)، معدنی املاح ایران(شاملا)، لعابیران(شلعاب)، پارس سرام(کسرام)، فراورده های نسوز پارس(کفپارس) و بیمه ما(ما) شده اند.

سرمای آفرین(لسرما)، گروه پتروشیمی س. ایرانیان(پترول)، س. نفت و گاز و پتروشیمی تایمن(تاپیکو)، صنعتی زرماکارون(غزر) به دلیل برگزار مجمع عمومی عادی سالیانه، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(انتخاب اعضا)، بانک ملت(وبملت) به دلیل برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) متوقف شده اند.

افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب-ادامه توقف حداکثر برای دو روز کاری باعث توقف نماد گروه صنعتی بارز(پکرمان)، افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب باعث توقف نمادهای  بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت)، نوسازی و ساختمان تهران(ثنوسا)، افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف باعث توقف نمادهای کویر تایر(پکویر)، توریستی و رفاهی آبادگران ایران(ثاباد)، سیمرغ(سیمرغ) و افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف-ادامه توقف برای دو روز کاری نیز باعث توقف نمادهای ایران ارقام(مرقام)، بانک پارسیان(وپارس) شده اند.

گروه صنایع کاغذ پارس(چکاپا) و معدنی دماوند(کدما) برای بررسی بیشتر معاملات متوقف شده اند و  نماد اصلی نهادهای مالی بورس انرژی(انرژی ۱) و  فعالات بورس انرژی(انرژی ۳) متوقف شده است.