اکو ایران/یارانه جدید نقدی به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان برای سه دهک نخست و به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های ۴ تا ۹ جامعه واریز شد. 

دولت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ۲۳ میلیون خانوار واریز کرد.

دولت ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برای این منابع نیاز دارد و به تعبیری باید بتواند بیش از ۹۰۰ هزار بشکه نفت روزانه صادر کند.

با این حال، میزان صادرات نفت دولت در حال حاضر چقدر تخمین زده می‌شود و منابع یارانه نقدی جدید از کجا قرار است تامین شود؟