سایت ارزی (Arzee)/ رییس کل بانک‌مرکزی در یادداشتی  درباره «رمز پول بانک‌ مرکزی» توضیحاتی را ارائه کرد.