سایت ارزی (Arzee)/ سرانه مصرف شیر در ایران حدود ۸۸ کیلوگرم است در حالیکه این رقم در سطح جهانی بیش از ۱۵۰ و در برخی جوامع به ۳۰۰ کیلو می‌رسد، در عین حال قیمت لبنیات هم در ایران روزانه افزایش می‌یابد که منجر به کاهش مجدد سرانه مصرف خواهد شد.