سایت ارزی (Arzee)/یک فعال تعاونی با تاکید بر افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی، اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ و اعمال مشوق‌های پیش‌بینی شده برای بخش تعاون را خواستار شد.

هادی ابوی با تبریک آغاز هفته تعاون اظهار کرد: در قانون سیاستهای اصل ۴۴، معافیتهای مالیاتی و تخفیف‌های بیمه‌ای برای بخش تعاون پیش بینی شده اما تعاونی‌ها آنطور که باید از این تخفیف‌ها برخوردار نشده اند و بعضا تبعیض مالیاتی بین بخش تعاونی و خصوصی دیده می شود لذا معتقدم که برای تحقق این اهداف، قانون باید به طور کامل اجرا شود.

تاکید بر رسیدن بخش تعاون به جایگاه واقعی
وی با اشاره نقش اثرگذار تعاونی ها در بسیاری از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، گفت: علیرغم آنکه تعاونیها از مشارکت حداکثری و پتانسیلها و ظرفیتهای بالایی برخوردارند ولی سهم آنها  در اقتصاد ملی اندک است و تا رسیدن به جایگاه واقعی فاصله بسیاری دارند.

به گفته دبیرکل اتاق تعاون خراسان رضوی،  سهم بخش تعاون باید افزایش یابد و در محاسبه این سهم، دستگاههای اجرایی همکاری لازم را    صورت دهند.

کم هزینه ترین بخش برای ایجاد شغل
ابوی ایجاد شغل در بخش تعاون را کم هزینه دانست و گفت: در حالی که در بسیاری از بخشها ایجاد شغل هزینه بالایی می طلبد اما خوشبختانه در بخش تعاون هزینه اشتغال پایین است
و از این‌ جهت یک‌ مزیت بزرگ‌ برای کسب و کارهایی است‌ که شیوه تعاون را برای فعالیت خود انتخاب می کنند.