خراسان/تازه ترین گزارش ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری در ایران حاکی از این است که شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در بهار 99 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل زمستان 98، بدتر شده است.

در این بازه زمانی، فعالان اقتصادی بدقولی مسئولان ملی و استانی به وعده های داده شده و همچنین اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات را نامناسب ترین مولفه ها در زمینه امنیت سرمایه گذاری بر شمرده اند. به این ترتیب و در مقایسه با فصل زمستان 98، مولفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم های خارجی» از فهرست نامناسب ترین مولفه های سرمایه گذاری خارج شده است.