سایت ارزی (Arzee)/وزارت تجارت آمریکا اعلام کرد با فشار پاندمی کرونا بر صادرات آمریکا در ۳ ماهه دوم امسال، کسری حساب بین‌المللی این کشور به شدت افزایش یافته است.

کسری حساب جاری بین‌المللی آمریکا که نشان‌دهنده تراز تجاری خدمات و کالا و جریان درآمد بین آمریکا و سایر کشورهای جهان است، در ۳ ماهه دوم امسال ۵۹.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۷۰.۵ میلیارد دلار رسید.

این معادل ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم است. این در حالی است که در سه ماهه قبلی میزان کسری حساب بین‌المللی آمریکا ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور شده بود.

در سه ماهه دوم امسال اقتصاد آمریکا ۳۱.۷ درصد آب رفت که این بدترین سقوط در تاریخ اقتصاد این کشور است.