2024/06/22

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

کاهش ۲۶ درصدی سود خالص «فروس» در سال ۱۴۰۱

کاهش 26 درصدی سود خالص «فروس» در سال 1401

کاهش 26 درصدی سود خالص «فروس» در سال 1401

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 فروسیلیس ایران (فروس)

فروس در پایان سال 1401 با جمع درآمد عملیاتی 986 میلیارد تومان و بهای تمام شده 577.5 میلیارد تومان به ترتیب افت 5 درصدی و افزایش 28 درصدی داشته است. 

سود ناخالص با کاهش 31 درصدی به 408.5 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با افت 28 درصدی برابر 393.6 میلیارد تومان گزارش شده است. 

سود خالص کاهش 26 درصدی داشته و به 387.6 میلیارد تومان رسیده تا به ازای هر سهم سود 96.9 تومانی محقق شود. 

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود در این سال مالی تقسیم 10 درصدی سود خالص است. 

 

مرجع: با اقتصاد

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید