فارس/ قیمت نفت با اعمال قرنطینه های جدید در اروپا کاهش یافت و مسدود شدن کانال سوئز هم مانع ازکاهش قیمت نشد.

قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلیل آغاز دوباره قرنطینه های جدید در منطقه اروپا که نگرانی از کاهش تقاضا را بیشتر کرده کاهش یافت حتی مسدود شدن کانال سوئز هم تردد تانکرهای نفتی را با مشکل مواجه کرده مانع ازکاهش قیمت نشد.

قیمت نفت برنت امروز با 1.1 دلار کاهش نسبت به روز گذشته بشکه ای 63 دلار و 31 سنت به فروش رفت قیمت نفت وست تگزاس آمریکا هم 1.3 دلار افت کرد و بشکه ای 59 دلار و 88 سنت معامله شد. هر دو نوع نفت در حقیقت کاهش 2 درصدی را نسبت به جلسه پیشین تجربه کردند.

روز گذشته  یک کشتی بزرگ در کانال سوئز گیر کرد که 10 تانکر حاوی 13 میلیون بشکه نفت نتوانستند از این کانال عبور کنند 12 کشتی هم در توقفگاه ها ی 200 کیلومتری کانال سوئز در انتظار بازشدن مسیر مانده بودند.

جفری هالی تحلیلگر ارشد بازار های نفتی گفته است: بعید است قیمت نفت تا زمان برگزاری نشست اوپک که در ماه آوریل است دوباره روند شدید صعودی به خود بگیرد.