سایت ارزی (Arzee)/مصرف برق کشور در پنجمین روز از شهریورماه بیش از چهار هزار مگاوات کاهش یافت.

مصرف برق که هفته گذشته روندی افزایشی به خود گرفته بود روز گذشته که پنجمین روز از شهریورماه بود با کاهش روبرو شد.

براساس گزارش تازه شرکت مدیریت شبکه برق ایران، روز گذشته در ساعت ۱۴ و ۷ دقیقه میزان مصرف برق به رقم ۵۸هزار و ۴۲۲ مگاوات رسید که در مقایسه با روز ماقبل (پنجشنبه) که عدد مصرف ۶۳ هزار و۱۵۹ مگاوات بود کاهش بیش از چهار هزار مگاواتی را نشان می دهد.

در عین حال مصرف برق روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۵۱هزار و ۳۴۹ مگاوات بود از رشد بیش از هفت هزار مگاوات برخوردار شده است.

مصرف روزگذشته بخش صنایع با رشد همراه شده و به رقم ۳ هزار و ۹۳۲مگاوات رسید.

مصرف برق شب گذشته در عین حال همچنان روند کاهشی دارد به گونه ای که در ساعت ۲۰ و ۳۹ دقیقه به رقم ۵۵ هزار و ۴۰۸ مگاوات رسید که نسبت به روز ماقبل کاهش داشته است.

تا روز چهارم شهریورماه روند مصرف برق همچنان صعودی بود به گونه ای که در ساعت ۱۲ و ۵۳ دقیقه روز سوم شهریورماه به عدد ۶۴ هزار و ۵۲۲ مگاوات رسیده بود.