مشرق/ سیداحسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی طی توییتی نوشت: در پیگیری مشکلات تولید، امروز طی دیداری با رییس سازمان تامین اجتماعی، ایشان وعده داد که تا یکماه دیگر تعداد ۲هزار بخشنامه آن سازمان را که موجب سردرگمی میشد، به ۶۰ مورد کاهش خواهند داد.

در میانه اخبار بد ارز و غیره، اقدام ارزشمندی است که بر اجرای آن نظارت خواهیم کرد.