اکو ایران/ خیلی‌ها می‌گویند نوبت به شرق، به‌ویژه چین رسیده که به‌عنوان یک شریک استراتژیک وارد صنعت خودروسازی ایران شود. این دسته از افراد دلایل متعددی دارند که نشان می‌دهد ماه‌عسل کشورهای اروپایی در صنعت خودروسازی ایران نباید تکرار شود.