اقتصاد آنلاین/ حضور گسترده سهامدارانی که با مصاحبه‌ها و حمایت‌ مسئولان وارد بازار سرمایه شدند، موجب اعتراضات گسترده آن‌ها همزمان با ریزش بازار سهام شد. فشارهای اجتماعی موجب شد سیاست‌گذاران از ابزارهای مختلفی برای جلوگیری از ریزش استفاده کنند. هر چند معمارنژاد، معاون وزارت اقتصاد استفاده از تسهیلات بانکی برای حمایت از بازار سهام را رد کرد اما به نظر می‌رسد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نتیجه این سیاست باشد.