اکو ایران/چند هفته‌ای است که شورای پول و اعتبار از طریق یک مصوبه، سقف وام خرید مسکن را افزایش داده و آنطور که مشخص است، سقف وام خرید مسکن از طریق اوراق برای زوجین به همراه وام جعاله در شهر تهران به 960 میلیون تومان رسیده است.
اعلام چنین رقمی برای بسیاری از متقاضیان بازار مسکن این سوال را بوجود آورده که مبنای محاسباتی برای تعیین رقم وام خرید مسکن چیست؟ چرا این رقم به بیش از این افزایش پیدا نمی‌کند و به عنوان مثال به یک میلیارد تومان نمی‌رسد؟ آیا مساله اصلی، ظرفیت وام‌دهی شبکه بانکی است؟