عصر ایران/ چرا قیمت خانه در تهران از بسیاری از شهرهای با کیفیتِ جهان گران‎تر است؟

رییس نظام مهندسی تهران پاسخ می‌دهد.