اکو ایران/ در دو هفته اخیر که بورس تهران روزهای قرمز رنگ و منفی را پشت‌سر می‌گذاشت، بسیاری از معامله‌گران روزهای متمادی را به امید بازگشت سهام پورتفوی خود تحمل می‌کردند.
اینکه این عدم فروش سهم ناشی از داشتن استراتژی بوده یا اتفاقا نداشتن استراتژی، مهمترین موضوعی است که خوب یا بد، معامله‌گران (مخصوصا تازه‌واردان به بورس) باید از آن درس بگیرند.
آیا اصلاح قیمتی در نمادهای این افراد از «حد ضرر» آنها کمتر بوده یا این افراد اساسا استراتژی «حد ضرر» را برای خود تعریف نکرده‌اند؟