مهر/ شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از مصوبه هیات وزیران در خصوص صدور مجوز مرز هوایی برای سه فرودگاه یاسوج، سمنان وجهرم خبر داد.

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد که هیات وزیران به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ و به استناد به تبصره یاد شده، فرودگاه های یاسوج، سمنان وجهرم را به عنوان فرودگاه های مجاز ورود و خروج کالا و مسافر تعیین کرد.
براساس این مصوبه فرودگاه های مذکورقادر خواهند بود، با فراهم کردن زیرساخت های مناسب و تسهیلات در بخش های مهاجرت، گذرنامه، گمرک و قرنطینه در طول ساعت فعالیت فرودگاه به صورت موردی پاسخگوی پروازهای خارجی باشند.
گفتنی است؛ در حال حاضر ۳۰ فرودگاه کشور مرز هوایی هستند.