فارس/ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر سهام شرکتی ۱۰ روز پشت سر هم ۵ درصد مثبت شود، باید به آن شک کرد. بخش عمده بازار فعلی، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نیست. نگرانی جدی ما دستکاری بورس است.