اقتصاد آنلاین/ اخیرا خاندوزی، وزیر اقتصاد با صدور احکامی حسین قربان‌زاده را به عنوان مشاور خود و مالک رحمتی را به عنوان رییس سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد.

جابجایی که باعث شد عملکرد قربان زاده در خصوصی‌سازی بیش از پیش مورد بررسی قرار بگیرد.

آیا با رفتن قربان‌زاده و جایگزینی او با یک امام صادقی دیگر، موانع خصوصی‌سازی در کشور رفع می‌شود؟