سایت ارزی (Arzee)/ طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه تاکنون از محل برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه های کرونا، ۵۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

در اوایل سال جاری و با افزایش هزینه‌های مربوط به کرونا و تبعات اقتصادی آن رئیس جمهور درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران بخشی از هزینه های وزارت بهداشت و پرداخت بیمه بیکاری را مطرح کرد که در نهایت مقام معظم رهبری نیز با برداشت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های مدیریت تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت کردند.
بر این اساس، در اواخر اردیبهشت ماه بود که بانک مرکزی اولین مرحله از معادل ریالی از محل صندوق توسعه ملی را به حساب خزانه واریز و در اختیار دولت قرار داد.
بررسی آخرین وضعیت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی بابت هزینه‌های کرونا از مجوز برداشت یک میلیارد دلاری از سازمان برنامه و بودجه، با توضیحی از سوی پور اصغری – معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه – همراه بود.
به گفته وی، تاکنون از اعتبارات مربوط به کرونا از محل صندوق توسعه ملی ۵۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به منابعی که برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شد بود، گفت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان از این منابع بابت بیمه بیکاری در نظر گرفته شده که تاکنون ۱۲۸۶ میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری پرداخت شده است.

به گزارش سایت ارزی (Arzee)، در اواخر اردیبهشت ماه و بعد از واریز اولین مرحله معادل ریالی منابع صندوق به حساب خزانه دولت، طی جلسه‌ای که بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در این رابطه برگزار شد حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ برنامه وزارت بهداشت و درمان اختصاص پیدا کرده بود. در آن زمان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که منابع ارزی که در محل اول از سوی صندوق ملی به صورت ریالی به حساب خزانه وارد شده ۵۴۸۶ میلیارد تومان بوده که  ۱۲۸۶  میلیارد تومان برای بیمه بیکاری بوده است.

براین اساس از اردیبهشت تا کنون مبلغ پرداختی بابت بیمه بیکاری از محل  ذخیره صندوق  توسعه ملی تغییری نداشته و همان ۱۲۸۶ میلیارد تومان است، البته ارقام ارائه شده نشان می دهد مجموع پرداختی نیز تغییر قابل توجهی ندارد.