خراسان/تسهیلات کمک ودیعه مسکن درحالی به بانک ها ابلاغ شده است که به دلیل آشنا نبودن کارمندان بانک با سامانه اقدام ملی وزارت راه و شهرسازی روند یادگیری به کندی انجام می شود؛ تا جایی که بنا به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تا روز گذشته ۹۷ پرونده در بانک تشکیل و تا ساعت 18 بعد از ظهر، 6 فقره تسهیلات پرداخت شده است.به گزارش سایت ارزی (Arzee)، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این باره گفت: با توجه به این که کارکنان شعب مختلف ۱۳ هزار بانک سراسر کشور که درگیر پرداخت کمک ودیعه اجاره مسکن هستند به تازگی با سامانه اقدام ملی مسکن آشنا شده اند روند آموزش این افراد در حال انجام است. وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه تعداد از افراد به بانک معرفی شده اند به سایت ارزی (Arzee) گفت: فعلاً ۹۷ پرونده تشکیل شده و تا ساعت ۱۸ روز سوم شهریور ماه 6 فقره‌ تسهیلات هم پرداخت شده اما همان طور که گفتم روند پرداخت به سرعت بالا می رود. ثبت نام به پایان رسیده و بارگذاری مدارک هم در حال انجام است.