سایت ارزی (Arzee)/ ییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: ۵۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان معوقه های کارانه و پنج هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان برای فوق‌العاده‌های ویژه به بخش درمان کشور پرداخت شده است.

رضا عوض پور گفت: کارانه  باید از محل درآمد اختصاصی دانشگاه و ظرفیت و هزینه‌های جاری بیمارستان‌ها و کادر درمان از جمله پزشک و پرستار به عنوان حق العمل به کادر درمان اختصاص یابد. اما از آنجا که شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها شده است، سازمان برنامه و بودجه در راستای حمایت از کادر درمان و ارتقای انگیزه آنان، خود را مکلف به تامین آن می‌داند تا از محل بودجه عمومی، اعتبار کارانه آنان را تامین و از طریق پرداخت به سازمان‌های بیمه‌گر یا پرداخت مستقیم به وزارت بهداشت بر اساس شاخص‌های مورد عمل توزیع کند.
به گفته عوض‌پور، تا این تاریخ بر اساس اظهارات نمایندگان وزارت بهداشت و درمان در این جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور در سه نوبت مبلغ 5700 میلیارد تومان را مشخصا به عنوان پرداخت معوقات کادر درمان علوم پزشکی در اختیار وزارت بهداشت و درمان و سازمان بیمه سلامت قرار داده است.
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: انتظار می‌رود این مبلغ سریعتر بین دانشگاه‌ها و کادر درمان توزیع شود.
وی همچنین اضافه کرد که سازمان برنامه و بودجه کشور مصمم است کل کارانه‌های معوق کادر درمان را در ماه‌های پیش‌رو طبق تاکید دکتر نوبخت ریاست این سازمان، پرداخت کند.
عوض‌پور با اشاره به اینکه در بخشی از این جلسه به موضوع پرداخت حقوق و مزایای پرسنل دانشگاهای علوم پزشکی سراسر کشور اشاره شده بود؛ گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن افزایش ضریب 15 درصد سنواتی، نسبت به تامین اعتبار به منظور اعمال افزایش تا 50 درصد فوق العاده موضوع ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اعتبار لازم را تامین کرده که ماهانه در احکام حقوقی کارکنان وزارت بهداشت و درمان اعمال و از طریق خزانه کل کشور پرداخت می‌شود. 
به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه کشور مصمم است علاوه بر آن، اعتبار اجرای فوق العاده ویژه در احکام کارکنان علوم پزشکی را در ماه‌های آتی نیز تامین و اقدام نماید. 
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه تامین اعتبار فوق‌العاده‌های ویژه یاد شده، بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان اعتبار اضافه (علاوه بر اعتبار مصوب دانشگاه) نیاز دارد، ادامه داد: در جلسه دیروز کمیسیون بهداشت و درمان بحث پرداخت منابع یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی به منظور مقابله با کرونا هم مطرح شد. سازمان برنامه و بودجه کشور تا کنون 440 میلیون یورو از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه داری کل کشور (معادل ریالی حدود 7 هزار میلیارد تومان) واریز کرده است. سازمان برنامه همچنین نسبت به اختصاص آن به بخش بهداشت و درمان به میزان 5 هزار و 650 میلیارد تومان اقدام نموده و مابقی به منظور مقرری بیمه بیکاری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار گرفته است. 
وی یادآور شد: در این جلسه اعلام شد که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تامین نیروی انسانی بیمارستان‌های وزارت بهداشت از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون مجوز به کارگیری بیش از 22 هزار و 400 نفر به وزارت بهداشت داده شده که بخشی از طریق آزمون جذب شدند و انتظار است زودتر فرایند جذب مابقی هم انجام شود.