2024/07/18

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

«پترول» در پایان سال مالی خود سود خالص را با افزایش ۶۸ درصدی گزارش کرد

«پترول» در پایان سال مالی خود سود خالص را با افزایش 68 درصدی گزارش کرد

«پترول» در پایان سال مالی خود سود خالص را با افزایش 68 درصدی گزارش کرد

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه برای دوره مالی منتهی به اردیبهشت 1402 گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)

پترول در پایان سال مالی خود به جمع درآمد عملیاتی 1386.4 میلیارد تومان رسید که 10 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است. 1354.4 میلیارد تومان از محل سود سهام به دست آمده که 45 درصد بالاتر از دوره مشابه بوده اما درآمد حاصل از سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها کاهش 90 درصدی یافته و به 32 میلیارد تومان رسیده است.

سود عملیاتی به رشد 7 درصدی بسنده کرده و برابر 1304.8 میلیارد تومان گزارش شده است.

افزایش 260 درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی سبب شده تا سود خالص با افزایش 68 درصدی به 2262 میلیارد تومان برسد.

پترول در این دوره افزایش سرمایه 43 درصدی داشته و با سرمایه جدید 10 هزار میلیارد تومانی برای هر سهم سود 22.6 تومانی محقق کرده که 18 درصد بالاتر از دوره مشابه قبلی است.

پیشنهاد هیئت مدیره تقسیم 10 درصدی سود خالص در این سال مالی است.

 

 

مرجع: با اقتصاد

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید