2024/06/22

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

پتروشیمی غدیر موفق در امر صادرات

پتروشیمی غدیر موفق در امر صادرات

پتروشیمی غدیر موفق در امر صادرات

بورس نیوز:

شرکت پتروشیمی غدیر در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اسفندماه سال 1401 که از خود منتشر کرد به درآمد 460 میلیاردتومانی رسید. این درآمد حاصل شده از فروش محصولات تولیدی در بازار داخل و خارج از کشور بوده است.

” شغدیر” از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه سال 1401 (سال مالی منتهی به اسفندماه 1401) توانست از فروش محصولات تولیدی خود به درآمد تجمیعی 4 هزار و 258 میلیاردتومانی دست پیدا کند.

پتروشیمی غدیر موفق در امر صادرات

میزان درآمدی که شرکت پتروشیمی غدیر در دوازدهمین ماه از سال 1401 به سهام‌داران خود اعلام کرد مربوط به فروش محصولات تولیدی خود در بازار داخلی بود.

میزان سرمایه به ثبت رسیده پتروشیمی غدیر در 12 ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی برابر با 130 میلیارد تومان است.

“شغدیر” درآمد عملیاتی که در اسفندماه سال 1401 از فروش محصولات در بازار داخلی به ثبت رساند نسبت، شاهد رشد 20 درصدی درآمد خود نسبت به ماه گذشته بود. پتروشیمی غدیر در 12 ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی درآمد تجمیعی که از فروش محصولات به ثبت رساند 9 درصد (معادل 349 میلیارد تومان) افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرد، بر اساس درآمد تجمیعی “شغدیر” می‌توان گفت که این پتروشیمی موفق شد که درآمد‌های یک‌ساله خود در سال 1401 را در حدود 9 درصد، نسبت به یک‌ساله 1400 افزایش دهد.

شرکت پتروشیمی غدیر میزان درآمدی که رقم زد 33 درصد بیشتر از درآمدی بوده که در میانگین 11 ماه سال 1401 به‌دست‌آمده است.

پتروشیمی غدیر موفق در امر صادرات

درآمد اسفندماه 1401 این شرکت پتروشیمی حدود 10 میلیارد تومان بیشتر از درآمد اسفندماه سال گذشته است.

پتروشیمی غدیر در اسفندماه از فروش محصول «PVC» در داخل و خارج از کشور، درآمد کسب کرد که حدوداً 434 میلیارد تومان درآمدزایی را در بازار داخلی و 26 میلیارد تومان درآمدزایی را در بازار خارجی برای شرکت به همراه داشت که 94 درصد از درآمد ماهانه از بازار داخل و 6 درصد از بازار خارج را به خود اختصاص داد، این میزان درآمد از فروش 13 هزار و 926 تن به دست آمد که 100 درصد از سهم مقدار فروش ماهانه را دربرگرفته است. هر تن «PVC» داخلی در اسفندماه برابر با 33 میلیون و 311 هزار تومان و هر تن «PVC» خارجی برابر با 29 میلیون و 200 هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. نرخ فروش محصول «PVC» در اسفندماه نسبت به ماه گذشته رشد را تجربه کرد.

شرکت پتروشیمی غدیر در اسفندماه توانست 11 هزار و 428 تن محصول تولید کند که تمام محصول تولیدی مربوط به محصول «PVC» بود.

پایان مطلب

مرجع: بورس نیوز

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید