2024/06/22

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

پایان سال ۱۴۰۱ «فولاژ» با رشد ۳۶ درصدی درآمدها

پایان سال 1401 «فولاژ» با رشد 36 درصدی درآمدها

پایان سال 1401 «فولاژ» با رشد 36 درصدی درآمدها

فولاد آلیاژی ایران در پایان سال 1401 به درآمد 13045.9 میلیارد تومان رسیده که 36 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. 

مقدار فروش داخلی با افزایش 14 درصدی همراه بوده و میانگین نرخ فروش محصولات 22 درصد رشد داشته است. 

مقدار فروش صادراتی تقریبا همسطح با دوره قبلی بوده ، نرخ فروش محصول صادراتی 3 درصد رشد داشته و درآمد صادراتی برابر 746.8 میلیارد تومان بوده که 2 درصد بیشتر از دوره قبل است. 

 

2023-03-26 09_10_38-فولاژ - Excel

مرجع: با اقتصاد

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید