سایت ارزی (Arzee)/ چرخیدن لاستیک خودرو در جاده گرانی؛ آشفتگی در تولید و بازار لاستیک.وقتی توزیع کنندگان لاستیک در بازار ازاد  خبرنگار صدا و سیما را کتک میزنند