شبکه خبر/ وضعیت طرح نفتی دولت از زبان نوبخت ببینید و بشنوید.