شبکه خبر/ مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار با بیان اینکه تا اردیبهشت ماه ذخایر سیب و پرتقال در سردخانه ها داریم، گفت: به دلیل مازاد ذخیره سیب در سال گذشته از ستاد تنظیم بازار خواستیم یک سوم سیب تولیدی را ذخیره سازی کنند.