صدا و سیما/  شکست صنعت نشر؛ کمبود و گرانی کاغذ شوک بی‌سابقه به بازار نشر وارد کرد.