اکو ایران/ وزیر اقتصاد به عنوان کسی که به اقتصاد سیاسی و شرایط اقتصادی ایران آگاه است دست به اقداماتی می‌زند که بعضا مغایر اصول علم اقتصاد است. علت چیست؟ آیا اقتصاد در ایران قربانی سیاست است؟

دکتر حسین توکلیان، اقتصاددان پولی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران پاسخ می‌دهد.