سایت ارزی (Arzee)/جواد اوجی وزیر نفت گفت: مردم به شایعات افزایش قیمت بنزین توجه نکنند. دولت و وزارت نفت هیچ گونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند.