تسنیم/ وزیر اقتصاد گفت: وضعیت اقتصادی مردم در شش ماهه دوم سال بهتر می‌شود.