سایت ارزی (Arzee)/ معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت:  مجوز به کار گیری 2284 داوطلب را به دانشگاه ها ابلاغ کردیم